ระบบงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อจัดการเงินเดือนใหม่ ของบุคลากร
ตรวจสอบรหัสผ่าน
Login : 
Password : 
               
Home


   บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดูรายการรายการเงินเดือนใหม่ ของบุคลากร
   ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลสหกรณ์ และรายละเอียดการโอนเงินเข้าสหกรณ์ ของบุคลากร
    
พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
webmaster : sakkina.w@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 2 สิงหาคม 2559