โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ


วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ร้านค้าเลขที่ 129 ชื่อร้าน เธเนˆเธญเธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เนเธŸเธฅเธ•เธญเธฒเธˆเธฒเธฃเธขเนŒ
ชื่อ-สกุลผู้เช่า เธšเธฃเธดเธฉเธฑเธ—เธšเธดเธฅเน€เธฅเธตเนˆเธขเธ™ เน€เธญเน‡เธ™เธˆเธดเน€เธ™เธตเธขเธฃเธดเนˆเธ‡ เธˆเธณเธเธฑเธ”
ตามเลขที่สัญญา ทำสัญญาตั้งแต่  - 
ที่อยู่
ประเภทของการจ่ายเงิน ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า
ข้อมูลการค้างจ่ายทั้งหมด
     - รายการค่าไฟฟ้า
        ประจำเดือน กรกฎาคม  2554 จำนวน 50,506.33  บาท   (ค่าปรับ 10480.06 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม  2554 จำนวน 29,311.71  บาท   (ค่าปรับ 6082.18 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน  2554 จำนวน 26,194.46  บาท   (ค่าปรับ 5435.35 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม  2554 จำนวน 16,602.12  บาท   (ค่าปรับ 3444.94 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน  2554 จำนวน 18,077.86  บาท   (ค่าปรับ 3751.16 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม  2554 จำนวน 19,184.67  บาท   (ค่าปรับ 3980.82 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม  2555 จำนวน 23,980.84  บาท   (ค่าปรับ 4976.02 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2555 จำนวน 12,174.89  บาท   (ค่าปรับ 2526.29 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม  2555 จำนวน 5,165.10  บาท   (ค่าปรับ 1071.76 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน  2555 จำนวน 15,986.66  บาท   (ค่าปรับ 3317.23 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม  2555 จำนวน 11,025.28  บาท   (ค่าปรับ 2287.75 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน  2555 จำนวน 2,307.78  บาท   (ค่าปรับ 478.86 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม  2556 จำนวน 16,682.69  บาท   (ค่าปรับ 3461.66 บาท)
        รวมเป็นเงิน จำนวน 247,200.39 บาท   (รวมค่าปรับ 51,294.08)
     - รายการค่าน้ำประปา
        ประจำเดือน กรกฎาคม  2554 จำนวน 13,080.00  บาท   (ค่าปรับ 2714.10 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม  2554 จำนวน 6,630.00  บาท   (ค่าปรับ 1375.73 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม  2554 จำนวน 5,868.00  บาท   (ค่าปรับ 1217.61 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน  2554 จำนวน 3,816.00  บาท   (ค่าปรับ 791.82 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม  2554 จำนวน 2,088.00  บาท   (ค่าปรับ 433.26 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม  2555 จำนวน 24.00  บาท   (ค่าปรับ 4.98 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2555 จำนวน 30.00  บาท   (ค่าปรับ 6.23 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม  2555 จำนวน 30.00  บาท   (ค่าปรับ 6.23 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน  2555 จำนวน 6.00  บาท   (ค่าปรับ 1.25 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม  2555 จำนวน 60.00  บาท   (ค่าปรับ 12.45 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน  2555 จำนวน 120.00  บาท   (ค่าปรับ 24.90 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม  2555 จำนวน 60.00  บาท   (ค่าปรับ 12.45 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม  2555 จำนวน 72.00  บาท   (ค่าปรับ 14.94 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน  2555 จำนวน 60.00  บาท   (ค่าปรับ 12.45 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม  2555 จำนวน 6.00  บาท   (ค่าปรับ 1.25 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน  2555 จำนวน 6.00  บาท   (ค่าปรับ 1.25 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม  2555 จำนวน 6.00  บาท   (ค่าปรับ 1.25 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม  2556 จำนวน 6.00  บาท   (ค่าปรับ 1.25 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2556 จำนวน 6.00  บาท   (ค่าปรับ 1.25 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม  2556 จำนวน 6.00  บาท   (ค่าปรับ 1.25 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน  2556 จำนวน 6.00  บาท   (ค่าปรับ 1.25 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม  2556 จำนวน 60.00  บาท   (ค่าปรับ 12.45 บาท)
        รวมเป็นเงิน จำนวน 32,046.00 บาท   (รวมค่าปรับ 6,649.60)
      - รายการค่าเช่า
        รวมเป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท   (รวมค่าปรับ 0.00)
      - รายการค่าบริหารจัดการ
        รวมเป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท   (รวมค่าปรับ 0.00)
 รวมเงินที่ค้างชำระทั้งสิ้น จำนวน 337,190.07 บาท