โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ


วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ร้านค้าเลขที่ 140 ชื่อร้าน เธš เธšเธดเธฅเน€เธฅเธตเนˆเธขเธ™เน€เธญเน‡เธ™เธˆเธดเน€เธ™เธตเธขเธ™เธฃเธดเนˆเธ‡ เธˆเธณเธเธฑเธ” (เน€เธŠเนˆเธฒเธžเธทเน‰เธ™เธ—เธตเนˆ)
ชื่อ-สกุลผู้เช่า -เธšเธฃเธดเธฉเธฑเธ—เธšเธดเธฅเน€เธฅเธตเธขเธ™เน€เธญเน‡เธ™เธˆเธดเน€เธ™เธตเธขเธฃเธดเนˆเธ‡ เธˆเธณเธเธฑเธ” -
ตามเลขที่สัญญา 24/2553 ทำสัญญาตั้งแต่ 31 พ.ค. 2553-04 พ.ค. 2556
ที่อยู่ 53/9 หมู่ 2 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ
ประเภทของการจ่ายเงิน ค่าเช่าร้าน/เช่าพื้นที่
ข้อมูลการค้างจ่ายทั้งหมด
     - รายการค่าไฟฟ้า
 ไม่มีข้อมูลการค้างจ่าย
        รวมเป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท   (รวมค่าปรับ 0.00)
     - รายการค่าน้ำประปา
 ไม่มีข้อมูลการค้างจ่าย
        รวมเป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท   (รวมค่าปรับ 0.00)
      - รายการค่าเช่า
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2554 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2554 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2554 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2554 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2555 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2555 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2555 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2555 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2555 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2555 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2555 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2555 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2556 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2556 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2556 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2556 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2556 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2556 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2556 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2556 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2557 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 จำนวน 3,600.00  บาท   (ค่าปรับ 540.00 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2557 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2557 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2557 จำนวน 3,600.00  บาท   (ค่าปรับ 540.00 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2557 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2557 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2557 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2557 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2558 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2558 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2558 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2558 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2559 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2558 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2559 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2558 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2558 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2558 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2559 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2559 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2559 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2559 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2560 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2560 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2560 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2560 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2559 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2560 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2561 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2560 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2560 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2560 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2561 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2561 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 จำนวน 7,200.00  บาท   (ค่าปรับ 1080.00 บาท)
        รวมเป็นเงิน จำนวน 576,000.00 บาท   (รวมค่าปรับ 86,400.00)
      - รายการค่าบริหารจัดการ
        รวมเป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท   (รวมค่าปรับ 0.00)
 รวมเงินที่ค้างชำระทั้งสิ้น จำนวน 662,400.00 บาท