โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ


วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ร้านค้าเลขที่ 6/3 ชื่อร้าน เธฃเน‰เธฒเธ™เธชเธซเธเธฃเธ“เนŒ เธกเธญ. เธงเธดเธ—เธขเธฒเน€เธ‚เธ•เธ›เธฑเธ•เธ•เธฒเธ™เธต เธˆเธณเธเธฑเธ” 6/3
ชื่อ-สกุลผู้เช่า เธฃเน‰เธฒเธ™เธชเธซเธเธฃเธ“เนŒเธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธชเธ‡เธ‚เธฅเธฒเธ™เธ„เธฃเธดเธ™เธ—เธฃเนŒ เธงเธดเธ—เธขเธฒเน€เธ‚เธ•เธ›เธฑเธ•เธ•เธฒเธ™เธต เธˆเธณเธเธฑเธ” -
ตามเลขที่สัญญา 33/2553 ทำสัญญาตั้งแต่ 04 ส.ค. 2553-31 ธ.ค. 2553
ที่อยู่ 181
ประเภทของการจ่ายเงิน ค่าเช่าร้าน ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า
ข้อมูลการค้างจ่ายทั้งหมด
     - รายการค่าไฟฟ้า
        ประจำเดือน กันยายน  2558 จำนวน 3,010.00  บาท   (ค่าปรับ 624.58 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม  2558 จำนวน 2,410.00  บาท   (ค่าปรับ 500.08 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน  2558 จำนวน 1,770.00  บาท   (ค่าปรับ 367.28 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม  2558 จำนวน 2,050.00  บาท   (ค่าปรับ 425.38 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม  2559 จำนวน 1,220.00  บาท   (ค่าปรับ 253.15 บาท)
        รวมเป็นเงิน จำนวน 10,460.00 บาท   (รวมค่าปรับ 2,170.47)
     - รายการค่าน้ำประปา
        ประจำเดือน กันยายน  2558 จำนวน 20.00  บาท   (ค่าปรับ 4.15 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม  2558 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน  2558 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม  2558 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม  2559 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2559 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม  2559 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน  2559 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม  2559 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน  2559 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม  2559 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม  2559 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน  2559 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม  2559 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน  2559 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม  2559 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม  2560 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2560 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม  2560 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน  2560 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม  2560 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม  2560 จำนวน 10.00  บาท   (ค่าปรับ 2.08 บาท)
        รวมเป็นเงิน จำนวน 230.00 บาท   (รวมค่าปรับ 47.83)
      - รายการค่าเช่า
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2557 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2557 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2557 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2557 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2557 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2557 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2557 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2557 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2558 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2558 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2558 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2558 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2559 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2558 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2559 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2558 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2558 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2558 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2559 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2559 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2559 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2559 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2559 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2560 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2560 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2560 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2560 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2559 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2560 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2561 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2560 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2560 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2560 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2561 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2561 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2561 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 จำนวน 4,000.00  บาท   (ค่าปรับ 600.00 บาท)
        รวมเป็นเงิน จำนวน 216,000.00 บาท   (รวมค่าปรับ 32,400.00)
      - รายการค่าบริหารจัดการ
        รวมเป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท   (รวมค่าปรับ 0.00)
 รวมเงินที่ค้างชำระทั้งสิ้น จำนวน 261,308.30 บาท