โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 12 ถึงร้านค้าลำดับที่ 22
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 1/1  ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย 1/1 ล่าง  โรงอาหารลานอิฐ นายมูล  ศรีสวัสดิ์
 1/2  ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย 1/2 ล่าง  โรงอาหารลานอิฐ นายแวยูโซ๊ะ  แวบือราเฮง
 1/3  ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย 1/3 ล่าง  โรงอาหารลานอิฐ นางเสาวลักษณ์  ชีวะสาธน์
 1/4  ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย 1/4 ล่าง  โรงอาหารลานอิฐ นางการาโสม  ไกรวัลย์
 1/5  ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย 1/5 ล่าง  โรงอาหารลานอิฐ นายรอซาลี  มะเกะ
 1/6  ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย 1/6 ล่าง  โรงอาหารลานอิฐ นายเดชศักดิ์  ขันธศักดิ์
 1/7  ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย 1/7 บน  โรงอาหารลานอิฐ นางสาวฟาติน   เด่นตระกูล
 1/8  ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย 1/8 บน  โรงอาหารลานอิฐ นางสาวส้อฝีหยะ   โสะขาว
 1/9  ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย1/9 บน  โรงอาหารลานอิฐ นางนุงนุช  ดันไทร
 1/10  ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย 1/10 บน  โรงอาหารลานอิฐ นางพวงรัตน์  ดันไทร
 1/11  ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย 1/11 บน  โรงอาหารลานอิฐ นายสุทัศน์  อ้นบุตร
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>