โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 251 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 111 ถึงร้านค้าลำดับที่ 121
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 162  ร้านกาแฟดอยตุง (ลานประดู่)  โรงอาหารลานประดู่ นายอรรถพร  พัฒนไธสง
 164  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  อาคารฝ่ายกิจการพิเศษ ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  (ก่อสร้างอาคารนันทนาการ)
 165  หจก.คงมั่นการช่าง (ก่อสร้างอัฒจันทร์)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.คงมั่นการช่าง  -
 166  บ้านพักโซนหอพักศรีตรัง (181/476)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายศักดิ์ริน  ขุนจิตร
 167  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง   (ก่อสร้างหอพัก 10)
 168  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง   (ก่อสร้างคณะรัฐศาสตร์)
 169  ร้านค้าอาคาร 51B  กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางเบญจวรรณ   ตั้งเรืองสุวรรณ
 170  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  (มิเตอร์ตัวเล็ก)(บ้านพักคนงานโซนสนามกีฬาใหม่)
 171  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  (ก่อสร้างอาคารศูนย์ทักษะ)
 172  ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีสหโยธา  อาคารเรียนและปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหโยธา  (ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล)
 174  ร้านอาหารหอพัก 9 (ร้านที่ 2)  อาคารหอพัก 9 นางอามีนะ   ตาเละ
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>