โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 122 ถึงร้านค้าลำดับที่ 132
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 175  ร้านเครื่องดื่มหอพัก 9 (ร้านที่ 1)  อาคารหอพัก 9 นางสาวอารีด๊ะ  อาลีมามะ
 176  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  (บ้านพักคนงานโซนสนามกีฬาใหม่)
 177  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  (ก่อสร้างอาคารเรียนรวม)
 178  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง   (ก่อสร้างสนามเทนนิส)
 180  บริการซัก อบ รีด หอพัก 9  อาคารหอพัก 9 นายภณ  ชคทิศ
 181  ไม่มีชื่อร้าน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง Dr.Bonnie Boume  (สำนักวิทยบริการ)บ้านชงโค
 183  สถานที่ก่อสร้าง อาคารพรีคลีนิค  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส  แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 186  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุไท  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุไท  ก่อสร้างอาคารโรงฝึกแปรรูปอาหารฮาลาล
 187  ร้านอายูพลัส (อาคาร 50 คณะมนุษย์ฯ)  อาคารที่ทำการบริหารและปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางอายูซะ กาเซ็ง  (ทำสัญญากับคณะมนุษย์ฯ 1 มี.ค.58)
 188  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์  (หจก.คงมั่นการช่าง)
 189  บ่อเลี้ยงปลา (ส่วนที่ 3)  อาคารบ้านพักนากุ้ง นายประทีป  พรหมยอด
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>