โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 133 ถึงร้านค้าลำดับที่ 143
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 190  หจก.ปัตตานี เอสแอนด์วี คอนสตรัคชั่น  อาคารสำนักงานอธิการบดี นายเสรี  บัวปาน
 191  นายโสภณ บูรพันธ์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายโสภณ  บูรพันธ์
 192  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง งานก่อสร้างอาคารประถมศึกษา  (โรงเรียนอนุบาลสาธิต)
 193  บ่อเลี้ยงปลา ด้านหน้าอาคารคณะรัฐศาสตร์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายพนม   ขันธ์สามล
 194  ร้านสะดวกซื้อ(มินิมาร์ท) : สโมสรบุคลากร  อาคารศูนย์นันทนาการ นายวิโรจน์  ศรีวิไล
 195  ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม : สโมสรบุคลากร  อาคารศูนย์นันทนาการ นางมาเรียร์  มะเยะ
 197  จัดเก็บมะพร้าว  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายอารม  ส่งอำไพ
 198  จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม คณะวิทยาการสื่อสาร  อาคารอบสมุนไพร อ.เมือง ปัตตานี นางสาวกายุรี  เด่นอุดม
 199  หจก.โซซัลฟานฯ(ระบบป้องกันน้ำท่วม ระยะที่2)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายมามะรุสดี  อูร์มา
 201  บริษัทไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนซัพพลาย จำกัด  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง บริษัทไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิสฯ   (ที่พักคนงานก่อสร้างอาคารพรีคลีนิค)
 202  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนิน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายอุดม ไวย์นิกรณ์   ปรับปรุงอาคารสถาบันวัฒนธรรมฯ
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>