โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 248 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 144 ถึงร้านค้าลำดับที่ 154
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 205  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนิน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายอุดม ไวยานิกรณ์   งานปรับปรุงออกแบบภูมิทัศน์ฯ หอพัก 10
 206  ชมรมเทนนิส(ใหม่)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ชมรมเทนนิส  มอ.ปัตตานี
 208  นางจุฑารัตน์ ไลวนิช  อาคารสำนักวิทยบริการ ร้านชื่นใจ คาเฟ่   อาคารสำนักวิทยบริการ
 210  ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลกลางอาคาร 9  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ บ.ไดมอนด์ เน็ตเวิร์ด โซลูชั่น จำกัด  (เหมาจ่าย)
 211  ลานอิฐพิเศษ 1 (อาหารว่าง)  โรงอาหารลานอิฐ นางสาวประพิณศรี  โชคสกุลนิมิตร
 213  ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (ร้าน 9 มินิมาร์ทเดิม)  อาคารร้านค้ามินิมาร์ท มอ.ปัตตานี นายประชา  ศิริไชย
 214  บ่อเลี้ยงปลาใกล้หอพักในกำกับ 2  อาคารหอพักในกำกับ นายประทีป  พรหมยอด
 216  ร้านเลขที่ 193 บ่อเลี้ยงปลาหน้าอาคารคณะรัฐศาสตร์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายประทีป   พรหมยอด
 218  ลานอิฐพิเศษ 2 (อาหารว่าง)  โรงอาหารลานอิฐ นางสาวนันทกานต์  อินทกูล
 219  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุไท(ก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมฯ)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายกิตติกรณ์  ก้อนแก้ว
 220  หจก.ดำเนิน (ปรับปรุงระบบระบายน้ำหอพักนักศึกษา1-4)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายอุดม  ไวยานิกรณ์
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>