โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 144 ถึงร้านค้าลำดับที่ 154
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 203  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซ ซัล ฟาน โยธากิจ  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซ ซัล ฟาน โยธากิจ  (ก่อสร้างกำแพงกันดินและขุดลอกคลองฯ)
 205  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนิน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายอุดม ไวยานิกรณ์   งานปรับปรุงออกแบบภูมิทัศน์ฯ หอพัก 10
 206  ชมรมเทนนิส(ใหม่)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ชมรมเทนนิส  มอ.ปัตตานี
 208  นางจุฑารัตน์ ไลวนิช  อาคารสำนักวิทยบริการ ร้านชื่นใจ คาเฟ่   อาคารสำนักวิทยบริการ
 210  ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลกลางอาคาร 9  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ บ.ไดมอนด์ เน็ตเวิร์ด โซลูชั่น จำกัด  (เหมาจ่าย)
 211  ลานอิฐพิเศษ 1 (อาหารว่าง)  โรงอาหารลานอิฐ นางสาวประพิณศรี  โชคสกุลนิมิตร
 213  ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (ร้าน 9 มินิมาร์ทเดิม)  อาคารร้านค้ามินิมาร์ท มอ.ปัตตานี นายประชา  ศิริไชย
 214  บ่อเลี้ยงปลาใกล้หอพักในกำกับ 2  อาคารหอพักในกำกับ นายประทีป  พรหมยอด
 216  ร้านเลขที่ 193 บ่อเลี้ยงปลาหน้าอาคารคณะรัฐศาสตร์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายประทีป   พรหมยอด
 218  ลานอิฐพิเศษ 2 (อาหารว่าง)  โรงอาหารลานอิฐ นางสาวนันทกานต์  อินทกูล
 219  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุไท(ก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมฯ)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายกิตติกรณ์  ก้อนแก้ว
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>