โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 155 ถึงร้านค้าลำดับที่ 165
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 220  หจก.ดำเนิน (ปรับปรุงระบบระบายน้ำหอพักนักศึกษา1-4)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายอุดม  ไวยานิกรณ์
 221  หจก.ซันไอคิวดี(ก่อสร้างคูระบายน้ำ)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายสุวิทย์  แก้วโกถม
 222  ถ่ายเอกสารอาคาร 2 ภูรีปริ้นช็อบ  อาคารกองบริการการศึกษา ถ่ายเอกสารอาคาร 2  ร้านภูรีปริ้นช๊อป (นางภูรี)
 223  หจก.คงมั่นการช่าง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ที่พักคนงานโซนสนามกีฬาใหม่(เครื่องที่ 2)  หจก.คงมั่นการช่าง
 225  ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาย่อย มอ.  อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ นางสาวเนาวรัตน์   ศิริวัฒน์
 226  พื้นที่คูน้ำจากป้อม 2 ถึงวงเวียนขนส่ง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายประประทีป  พรหมยอด
 227  หจก.ดำเนิน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ดำเนิน  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ฯอาคาร 4
 228  หจก.รภัทร การโยธา  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ก่อสร้างหลังคาครอบโรงเรียนสาธิตฯ  หจก.รภัทร การโยธา
 229  หจก.ดำเนิน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง อุดม(หจก.ดำเนิน)ปรับปรุงหอพัก 8  หจก.ดำเนิน
 230  ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ (ทางเข้าหอพัก)  อาคารหอพัก 5 บริษัท พีเอส กรุ๊ป (5)  จำกัด
 231  ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ (หอพัก 6)  อาคารหอพัก 6 บริษัท พีเอส กรุ๊ป (5)  จำกัด
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>