โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 166 ถึงร้านค้าลำดับที่ 176
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 232  ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ (หอพัก 8)  อาคารหอพัก 8 บริษัท พีเอส กรุ๊ป (5)  จำกัด
 233  ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ (หอพัก 9)  อาคารหอพัก 9 บริษัท พีเอส กรุ๊ป (5)  จำกัด
 234  ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ (อาคาร 19)  อาคารเรียนรวม บริษัท พีเอส กรุ๊ป (5)  จำกัด
 235  ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ (สำนักวิทยฯ)  อาคารสำนักวิทยบริการ บริษัท พีเอส กรุ๊ป (5)  จำกัด
 236  ร้านอาหารลานประดู่ 4  โรงอาหารลานประดู่ นางสาวนิซัลมา  นิมุ
 237  บริษัท บินดาริส รับเบอร์ กรีน จำกัด  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง บริษัท บินดาริส รับเบอร์ กรีน  จำกัด
 240  เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี  เจาะบ่อบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์
 241  ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ (หอพัก 10)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง บริษัท พีเอส กรุ๊ป (5)  จำกัด
 242  อาหารว่างอาคารเรียนรวม 58 (ล็อค 1)  อาคารเรียนรวม(หลังใหม่) นางฐิติมา  ซ้วนลิ้ม
 243  อาหารว่างอาคารเรียนรวม 58 (ล็อค 2)  อาคารเรียนรวม(หลังใหม่) นางสาวมาดีฮะห์  สามะ
 245  อาหารว่างอาคารเรียนรวม 58 (ล็อค 3)  อาคารเรียนรวม(หลังใหม่) นายอัซฮา  สะแปอิง
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>