โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 177 ถึงร้านค้าลำดับที่ 187
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 246  ถ่ายเอกสารอาคารเรียนรวม 58 (ล็อค 4)  อาคารเรียนรวม(หลังใหม่) นายฟัยซอล  เปาะแต
 248  หจก.ซันไอคิวดี  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายสุวิทย์ แก้วโกถม(ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 58)  หจก.ซันไอคิวดี
 249  หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายอินแต่ง ใจน้อย  ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าแฟตล 14 - 17
 250  ถ่ายเอกสาร อาคาร วสส.  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นางซูฮัยบ๊ะ  ขาลี
 252  ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ (อาคาร 58)  อาคารเรียนรวม(หลังใหม่) บริษัท พีเอส กรุ๊ป (5)  จำกัด
 253  ร้านค้าอาคาร 19 (บริษัทจำลองเศรษฐศาสตร์ฯ)  อาคารเรียนรวม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศัย  รุ่งวิชานิวัฒน์ (ศูนย์บ่มเพาะฯ)โทร.1104
 254  สอนพิเศษ อาคารส่วนควบร้านสหกรณ์  อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ นายไกรรัตน์  นิลฉิม
 255  หจก.คงมั่นการช่าง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.คงมั่นการช่าง(ก่อสร้างอาคารสนอ.)  หจก.คงมั่นการช่าง
 256  181/54  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.คงมั่นการช่าง(ก่อสร้างอาคารสนอ.)  181/54
 257  181/56  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.คงมั่นการช่าง(ก่อสร้างอาคารสนอ.)  181/56
 258  ร้านอาหารหอพัก 10 (ร้านที่ 1)  อาคารหอพัก 10 นางสาวฟาติมะห์  ขันธศักดิ์
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>