โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 188 ถึงร้านค้าลำดับที่ 198
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 259  ร้านอาหารหอพัก 10 (ร้านที่ 2)  อาคารหอพัก 10 นางสาวนาปีซะ  แวดูยี
 260  ร้านอาหารหอพัก 10 (ร้านที่ 3)  อาคารหอพัก 10 นางขอรีเยาะ  นูเตะ
 261  ลานอิฐพิเศษ 3 (เครปญี่ปุ่น)  โรงอาหารลานอิฐ นางสาวนัทรียา  มูซอ
 262  ลานเล (พื้นที่พิเศษ 1)  โรงอาหารลานเล  นางนิสรีน  ตาเยะ
 263  ลานอิฐพื้นที่พิเศษ 4  โรงอาหารลานอิฐ นางสุวีณา  อัมพุกานน
 264  ร้านมินิมาร์ท หอพัก 10  อาคารหอพัก 10 นายภณ  ชคทิศ
 265  บ่อเลี้ยงปลาระหว่างแฟลต 11  แฟลต 11 นายอวยชัย  โอชโร
 266  ซักผ้าหยอดเหรียญหอ 10  อาคารหอพัก 10 นายภณ  ชคทิศ
 267  หจก.ดำเนิน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ดำเนิน  ปรับปรุงถนนคอนกรีตสนอ.และลานจอดรถวอส.
 268  ปรับปรุงโรงอาหารลานอิฐ  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ซันไอคิว  ปรับปรุงโรงอาหารลานอิฐ
 269  หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ธนกรก่อสร้าง ปัตตานี(ข้างสนอ.)  ปรับปรุงลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>