โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 199 ถึงร้านค้าลำดับที่ 209
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 270  หจก.ลภัสจิรัสย์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ลภัสจิรัสย์  ปรับปรุงอาคารศูนย์ฯ และโรงอาหารลานเล
 271  ปรับปรุงรั้ว และลานกิจกรรมนักศึกษา  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.พงษ์ธนโชติโยธา  ปรับปรุงรั้ว และลานกิจกรรมนักศึกษา
 272  ตู้ ATM.บริเวณข้างอาคารสหกรณ์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มอ.ปัตตานี(ATM.)  ATM.
 275  หจก.เอ็ม.ที.จี.อิเลคทริค  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.เอ็ม.ที.จี.อิเลคทริค  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง(Generator)และอุปกรณ์
 276  งานปรับนิทรรศการหอวัฒนธรรม  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.บางกอกอินเฮ้าส์  งานปรับนิทรรศการหอวัฒนธรรม
 277  งานปรับปรุงโรงกิจกรรม  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.พงษ์ธนโชติโยธา  งานปรับปรุงหลังคาโรงกิจกรรมนักศึกษา
 278  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ดำเนิน  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
 279  หจก.พงษ์ธนโชติโยธา  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.พงษ์ธนโชติโยธา  ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน6 7 8 และ11
 280  ATM อิสลาม (โรงอาหารลานประดู่)  โรงอาหารลานประดู่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  (สำนักงานใหญ่)
 281  ATM กรุงไทย (โรงอาหารลานประดู่)  โรงอาหารลานประดู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่
 282  หจก.ดำเนิน(ที่พักคนงาน)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ดำเนิน  ปรับปรุงหอประชุมวิทยาเขตปัตตานี
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>