โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 249 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 199 ถึงร้านค้าลำดับที่ 209
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 270  หจก.ลภัสจิรัสย์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ลภัสจิรัสย์  ปรับปรุงอาคารศูนย์ฯ และโรงอาหารลานเล
 271  ปรับปรุงรั้ว และลานกิจกรรมนักศึกษา  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.พงษ์ธนโชติโยธา  ปรับปรุงรั้ว และลานกิจกรรมนักศึกษา
 272  ตู้ ATM.บริเวณข้างอาคารสหกรณ์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มอ.ปัตตานี(ATM.)  ATM.
 273  ที่พักคนงานปรับปรุงโรงเรียนสาธิตอิสลาม  อาคารที่ทำการบริหารและปฏิบัติการวิทยาลัยอิสลามศึกษา ส่วนที่ 2 นายอุดม  ไวยานิกรณ์
 275  หจก.เอ็ม.ที.จี.อิเลคทริค  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.เอ็ม.ที.จี.อิเลคทริค  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง(Generator)และอุปกรณ์
 276  งานปรับนิทรรศการหอวัฒนธรรม  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.บางกอกอินเฮ้าส์  งานปรับนิทรรศการหอวัฒนธรรม
 277  งานปรับปรุงโรงกิจกรรม  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.พงษ์ธนโชติโยธา  งานปรับปรุงหลังคาโรงกิจกรรมนักศึกษา
 278  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ดำเนิน  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
 279  หจก.พงษ์ธนโชติโยธา  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.พงษ์ธนโชติโยธา  ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน6 7 8 และ11
 280  ATM อิสลาม (โรงอาหารลานประดู่)  โรงอาหารลานประดู่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  (สำนักงานใหญ่)
 282  หจก.ดำเนิน(ที่พักคนงาน)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ดำเนิน  ปรับปรุงหอประชุมวิทยาเขตปัตตานี
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>