โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 248 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 210 ถึงร้านค้าลำดับที่ 220
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 283  หจก.ดำเนิน (เหมาจ่าย)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ดำเนิน  ปรับปรุงอาคารศาลาละหมาด
 284  หจก.ดำเนิน (เหมาจ่าย)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ดำเนิน  ปรับปรุงหอประชุมวิทยาเขตปัตตานี
 285  ATM กรุงไทย ลานประดู่ (ตัวที่ 2)  โรงอาหารลานประดู่ ธนาคากรุงไทย (จำกัด) มหาชน  สำนักงานใหญ่
 286  เจ.ช็อปฯกั้นห้องปฎิบัติการฯคณะวิทยาการสื่อสาร  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง เจ.ช็อปกลาสแอนด์อลูมินั่ม  (กองแผนฯ นายนุรดิง)
 287  องค์การช่วยเหลือเด็ก อาคาร 51B ชั้น 3  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง องค์การช่วยเหลือเด็ก  (ห้อง51B311 ผ่านเลขานุการคณะวทท.)
 288  ปรับปรุงทาสีอาคารที่ทำการคณะศึกษาศาสตร์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.พงษ์ธนโชติโยธา(เหมาจ่าย)  ปรับปรุงทาสีอาคารที่ทำการคณะศึษาศาสตร์
 290  ร้านอาหารหอพัก 9 (ร้านที่ 3)  อาคารหอพัก 9 นางสาวนูรีดา  อาแว
 292  ซ่อมแซมผนังแฟลต 3-11  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.อิงวิศวการ  ซ่อมแซมผนังแฟลต 3-11
 293  ปรับปรุงระบบบ่อบำบัดหอพักนักศึกษา 7  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง บ.สุไหงโก-ลก เจริญกิจ วิศกรรม จำกัด   ปรับปรุงระบบบ่อบำบัดหอพักนักศึกษา 7
 294  หจก.ซันไอคิวดี  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ซันไอคิวดี  ติดตั้งกันสาดอาคารคณะพยาบาลฯ
 295  หจก.ลภัสจิรัสย์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ลภัสจิรัสย์  ปรับปรุงฝ้าเพดานห้อง 500 อาคาร 19
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>