โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 210 ถึงร้านค้าลำดับที่ 220
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 283  หจก.ดำเนิน (เหมาจ่าย)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ดำเนิน  ปรับปรุงอาคารศาลาละหมาด
 284  หจก.ดำเนิน (เหมาจ่าย)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ดำเนิน  ปรับปรุงหอประชุมวิทยาเขตปัตตานี
 286  เจ.ช็อปฯกั้นห้องปฎิบัติการฯคณะวิทยาการสื่อสาร  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง เจ.ช็อปกลาสแอนด์อลูมินั่ม  (กองแผนฯ นายนุรดิง)
 287  องค์การช่วยเหลือเด็ก อาคาร 51B ชั้น 3  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง องค์การช่วยเหลือเด็ก  (ห้อง51B311 ผ่านเลขานุการคณะวทท.)
 288  ปรับปรุงทาสีอาคารที่ทำการคณะศึกษาศาสตร์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.พงษ์ธนโชติโยธา(เหมาจ่าย)  ปรับปรุงทาสีอาคารที่ทำการคณะศึษาศาสตร์
 290  ร้านอาหารหอพัก 9 (ร้านที่ 3)  อาคารหอพัก 9 นางสาวนูรีดา  อาแว
 292  ซ่อมแซมผนังแฟลต 3-11  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.อิงวิศวการ  ซ่อมแซมผนังแฟลต 3-11
 293  ปรับปรุงระบบบ่อบำบัดหอพักนักศึกษา 7  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง บ.สุไหงโก-ลก เจริญกิจ วิศกรรม จำกัด   ปรับปรุงระบบบ่อบำบัดหอพักนักศึกษา 7
 294  หจก.ซันไอคิวดี  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ซันไอคิวดี  ติดตั้งกันสาดอาคารคณะพยาบาลฯ
 295  หจก.ลภัสจิรัสย์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ลภัสจิรัสย์  ปรับปรุงฝ้าเพดานห้อง 500 อาคาร 19
 296  หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี   ก่อสร้างถนนส่วนที่เหลือรอบอาคารคณะพยาบาล
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>