โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 251 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 23 ถึงร้านค้าลำดับที่ 33
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 1/12  ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย 1/12 บน  โรงอาหารลานอิฐ นายอายุด  เจะเลาะ
 2/1  ร้านอาหารลานเล 1  โรงอาหารลานเล นางอามีเนาะ  อัลอิสฮักก์
 2/2  ร้านอาหารลานเล 2  โรงอาหารลานเล นางสาวอาอีฉ๊ะ  ขำแจ้ง
 2/3  ร้านอาหารลานเล 3  โรงอาหารลานเล นายอภัย  แซ่ลิ่ม
 2/4  ร้านอาหารลานเล 4  โรงอาหารลานเล นางสาวอัมพร  รุยปริง
 2/5  ร้านอาหารลานเล 5  โรงอาหารลานเล นางอามีเน๊าะ  หะยีบือราเฮง
 2/6  ร้านอาหารลานเล 6  โรงอาหารลานเล นางเจ๊ะแย  สาและ
 2/7  ร้านอาหารลานเล 7  โรงอาหารลานเล นางนุรอายนิง  เจ๊ะโว๊ะ
 2/8  ร้านอาหารลานเล 8  โรงอาหารลานเล นางสาวจิตติยา   เบ็ญฮายีสะมาแอ
 6/1  ร้านถ่ายเอกสาร 6/1 อาคาร10 (ภูรี นกหนู)  อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ถ่ายเอกสารอาคาร 10  คณะศึกษาศาสตร์
 6/2  ร้านซักอบรีด6/2 หอ 5  อาคารหอพัก 5 นางสาวมัรมารีน  ยูซุฟ
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>