โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 221 ถึงร้านค้าลำดับที่ 231
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 297  บ.สุไหงโก-ลก เจริญกิจ วิศวกรรม จก.  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง บ.สุไหงโก-ลก เจริญกิจ วิศวกรรม จำกัด  ปรับปรุงระบบระบายน้ำหอพักนักศึกษา 6 และ 7
 298  หจก.ปัตตานีเอสแอนด์วีคอนสตรัคชัน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.ปัตตานีเอสแอนด์วีคอนสตรัคชัน  ติดตั้งถังบำบัดหอพักนักศึกษา 6
 299  หจก.เอ็ม.ที.จี.อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนรวม(อาคาร 19)  และระบบไฟฟ้าแสงสว่างวิทยาเขตปัตตานี
 300  หจก.เอ็ม.ที.จี.อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง งานก่อสร้างระบบบริหารพลังงาน  ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าและอุปกรณ์บริเวณสนามเด็กเล่นฯ
 301  หจก.พงษ์ธนโชติโยธา  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสายกลาง ,ปรับปรุงถนนสัญจรฯ  และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 302  หจก.มุไท  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ก่อสร้างโรงจอดรถบัสคณะพยาบาลฯ  หจก.มุไท
 303  หจก.โซซัลฟานโยธากิจ  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลแฟลต 3  และซ่อมแซมตอม่อหอพักนักศึกษา 6-8
 304  หจก.โซซัลฟานโยธากิจ  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ก่อสร้างโรงสูบน้ำและผนังกันดิน  และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหอดูนก
 305  หจก.โซซัลฟานโยธากิจ  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาโซน 1  และปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำแฟลต 3-11
 306  หจก.ช่วยสกุลเฟอร์นิเจอร์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีฯ  วิทยาเขตปัตตานี
 307  หจก.ดำเนิน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ปรับห้องน้ำอาคาร 9(ศูนย์คอมพิวเตอร์)  ศูนย์คอมฯ
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>