โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 232 ถึงร้านค้าลำดับที่ 242
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 308  หจก.ดำเนิน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ปรับปรุงอาคารภาควิชาพลศึกษา  และปรับห้องน้ำอาคาร 17 และอาคาร 22
 309  หจก.ซันไอคิวดี  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ก่อสร้างคลังสินค้าโรงงานศูยน์วิทยาศาสตร์  และที่พัก
 310  หจก.ซันไอคิวดี  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติยุววิจัย  ปรับปรุงหลังคาโรงอาหารลานอิฐ
 311  coffee anatomy อาคารพรีคลินิก  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง coffee anatomy  ทำสัญญาเช่ากับคณะวิทย์ฯ (โทร 1928)
 312  หจก.รภัทร การโยธา  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ก่อสร้างงานจัดทำหลังคาคลุมฯอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  หจก.รภัทร การโยธา
 314  หจก.บันนังศิลาก่อสร้าง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ก่อสร้างบ้านพักบุคลากร  บริเวณแฟลต 12
 315  หจก.พงษ์ธนโชติโยธา  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ปรับปรุงหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า  อาคาร 22
 316  บ.ยะลาไทยเมืองทองคอนสตรัคชั่น จำกัด  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง บ.ยะลาไทยเมืองทองคอนสตรัคชั่น จำกัด  ซ่อมแซมผนังเขื่อนกันดิน
 322  ร้านกาแฟบ้านศึกษาศาสตร์(ข้างอาคาร 10)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นางธนมล  ศรีมันตะ
 323  ลานอิฐพิเศษ 5 (อาหารว่าง)  โรงอาหารลานอิฐ นางอายูซะ  กาเซ็ง
 324  ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 4 อาคาร 19 (เหมาจ่าย)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายสุชาติ  แก่นทรัพย์
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>