โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 246 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 243 ถึงร้านค้าลำดับที่ 246
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 319  ตู้เติมเงิน AJ เติมสบาย (อาคาร 19)  อาคารเรียนรวม ร้าน เอเลีย  นายอีรฟาน วาจิ
 320  ตู้เติมเงิน AJ เติมสบาย (อาคารหอพัก 9)  อาคารหอพัก 9 ร้าน เอเลีย   นายอีรฟาน วาจิ
 321  ตู้เติมเงิน AJ เติมสบาย (อาคารหอพัก 10)  อาคารหอพัก 10 ร้าน เอเลีย   นายอีรฟาน วาจิ
 322  ร้านกาแฟบ้านศึกษาศาสตร์(ข้างอาคาร 10)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นางธนมล  ศรีมันตะ
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23