โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 243 ถึงร้านค้าลำดับที่ 250
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 325  เครื่องตรวจวัดอากาศ (หลังหอศิลป์)  หอศิลป์ภาคใต้ เครื่องตรวจวัดอากาศ  คณะวิทย์ฯ ม.อ. หาดใหญ่
 326  ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ (อาคาร 58)  อาคารเรียนรวม(หลังใหม่) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล  คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 328  ปรับปรุงอาคารไทยพาณิชย์อุทิศ  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ นางสาวประภาภรณ์  สุวรรณรัตน์ (หจก.เค.เอ็ม.เอส เรียลเอสเตท)
 329  ก่อสร้างศูนย์สุขภาพปฐมภูมิ (PCU)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ดำเนิน (นายอุดม ไวยานิกรณ์)
 330  ที่พักคนงาน (งานซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายธนบดี  เข็มทอง
 331  หจก.โซ ซัล ฟาน โยธากิจ  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายมามะรูสดี   อูมาร์ (ปรับปรุงคูระบายน้ำ)
 332  เสารับส่งสัญญาโทรศัพท์มือถือ (ทรูมูฟ)  อาคารเรียนรวม(หลังใหม่) บริษัท ทรู มูฟ ยูนิเวอร์แซล  คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 333  ก่อสร้างลานกิจกรรม รร.สาธิต  อาคารโรงเรียนสาธิตฯ หจก. พงษ์ธนโชติโยธา  (นายพงษ์ธนโชติ เลาหวินิช)
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23