โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 248 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 243 ถึงร้านค้าลำดับที่ 248
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 324  ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 4 อาคาร 19 (เหมาจ่าย)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายสุชาติ  แก่นทรัพย์
 325  เครื่องตรวจวัดอากาศ (หลังหอศิลป์)  หอศิลป์ภาคใต้ เครื่องตรวจวัดอากาศ  คณะวิทย์ฯ ม.อ. หาดใหญ่
 326  ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ (อาคาร 58)  อาคารเรียนรวม(หลังใหม่) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล  คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 327  ที่พักคนงาน (งานปรับปรุงคูระบายน้ำ)  อาคารหอพักศรีตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โซซัลฟาน โยธากิจ
 328  ปรับปรุงอาคารไทยพาณิชย์อุทิศ  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ นางสาวประภาภรณ์  สุวรรณรัตน์ (หจก.เค.เอ็ม.เอส เรียลเอสเตท)
 329  ก่อสร้างศูนย์สุขภาพปฐมภูมิ (PCU)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ดำเนิน (นายอุดม ไวยานิกรณ์)
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23