โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 243 ถึงร้านค้าลำดับที่ 250
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 317  ตู้เติมเงิน AJ เติมสบาย (โรงอาหารลานอิฐ)  โรงอาหารลานอิฐ ร้าน เอเลีย   นายอีรฟาน วาจิ
 318  ตู้เติมเงิน AJ เติมสบาย (โรงอาหารลานเล)  โรงอาหารลานเล ร้าน เอเลีย   นายอีรฟาน วาจิ
 319  ตู้เติมเงิน AJ เติมสบาย (อาคาร 19)  อาคารเรียนรวม ร้าน เอเลีย  นายอีรฟาน วาจิ
 320  ตู้เติมเงิน AJ เติมสบาย (อาคารหอพัก 9)  อาคารหอพัก 9 ร้าน เอเลีย   นายอีรฟาน วาจิ
 321  ตู้เติมเงิน AJ เติมสบาย (อาคารหอพัก 10)  อาคารหอพัก 10 ร้าน เอเลีย   นายอีรฟาน วาจิ
 322  ร้านกาแฟบ้านศึกษาศาสตร์(ข้างอาคาร 10)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นางธนมล  ศรีมันตะ
 323  ลานอิฐพิเศษ 5 (อาหารว่าง)  โรงอาหารลานอิฐ นางอามูเน๊าะ  หะยีอาแว
 324  ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 4 อาคาร 19 (เหมาจ่าย)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายสุชาติ  แก่นทรัพย์
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23