โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 34 ถึงร้านค้าลำดับที่ 44
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 6/3  ร้านสหกรณ์ มอ. วิทยาเขตปัตตานี จำกัด 6/3  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำกัด  -
 6/4  ไทยพาณิชย์อุทิศ 6/4  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ  พิทักษ์
 6/5  ร้านน้ำชา วงเวียนหน้ามอ  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายหนูด   อิสลาม
 6/6  ร้านถ่ายเอกสารอาคาร 19  อาคารเรียนรวม นางสาวอุดมศรี  เมืองโต
 6/7  สหกรณ์ออมทรัพย์ 6/7  อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์  ม.สงขลานครินทร์
 6/9  ที่ทำการไปรษณีย์รูสะมิแล  ที่ทำการไปรษณีย์รูสะมิแล มอ.ปัตตานี นายอุเสน  สามะเด็ง
 009  สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด หอ 1  อาคารหอพัก 1 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำกัด   หอ 1
 010  สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด หอ2  อาคารหอพัก 2 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด   หอ 2
 045  หจก.คงมั่นการช่าง วอส.นานาชาติ ออฟฟิต  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  (วิทยอิสลามนานาชาติ)
 012  ไม่มีชื่อร้าน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง บริษัท หริรัติ จำกัด  
 013  ไม่มีชื่อร้าน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง บ.เบ็ญจา จำกัด  บริษัท
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>