โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 45 ถึงร้านค้าลำดับที่ 55
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 021  ไทยพานิชย์อุทิศ 1  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ ห้องว่าง  ห้องว่าง
 024  ไทยพานิชย์อุทิศ 2  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ นายซัมรี  เจ๊ะอารน
 025  ไทยพานิชย์อุทิศ 3  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ นายอับดลเล๊าะ  ขรีดาโอ๊ะ
 026  ไทยพานิชย์อุทิศ 4  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ นางสาวอุดมลักษณ์  มาตย์สถิตย์ (วิทย์)
 027  ไทยพาณิชย์อุทิศ 5  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ Mr.Peer.Mohamed  Mohamed Irfan
 015  ไทยพาณิชย์อุทิศ 6  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ Mr.Md.Mahbubul Haque  คณะรัฐศาสตร์ (โทร.3385)
 016  ไทยพาณิชย์อุทิศ 7  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ นางสาววรลักษณ์  ชูกำเนิด (ศษ.โทร.1624)
 014  ไทยพาณิชย์อุทิศ 8  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ ห้องว่าง  ห้องว่าง
 022  สนามเทนนิส  สนามเทนนิส ชมรมเทนนิส  มอ.ปัตตานี
 017  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล ปัตตานี  อาคารโรงอาหาร อ.เมือง จ.ปัตตานี โรงเรียนบ้านรูสะแล  ปัตตานี
 018  อบต.รูสะมิแล  อาคารนวดเพื่อสุขภาพ อบต.รูสะมิแล  ปัตตานี
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>