โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 56 ถึงร้านค้าลำดับที่ 66
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 019  ร้านน้ำชา วงเวียนหน้า มอ  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายหนุด  อิสลาม
 020  ร้านน้ำชา วงเวียนหน้า มอ (เลขที่ 17/34)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายหนุด  อิสลาม
 023  ร้านอาหาร หน้าวงเวียน มอ.  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นางสุรสา  ราชนุ้ย
 028  ร้านซ่อมจักรยานยนต์  โรงอาหารลานอิฐ นายอิสมาน  ยูนุ
 029  ขายอาหาร อาคาร 19  อาคารเรียนรวม นางอายูซะ  กาเซ็ง
 035  ถ่ายเอกสารหอสมุด  อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ถ่ายเอกสารหอสมุด(สำนักฯทำสัญญา)  ร้านเปเปอร์มายเวลเทค
 039  ถ่ายเอกสาร อาคาร 49  อาคารปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต ถ่ายเอกสารอาคาร 49  ร้านภูรีพริ้นช๊อป
 031  ถ่ายเอกสารไปรษณีย์หลังเก่า  อาคารไปรษณีย์ นายมูฮัมหมัด  ดือราโอะ
 042  อาคาร 51B  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือ  ผู้ได้รับผลกระทบความไม่สงบชายแดนใต้(ศวชต)
 038  อาคาร 2  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  สกว
 036  ร้านถ่ายเอกสาร คณะมนุษย์ฯ  อาคารที่ทำการบริหารและปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถ่ายเอกสารคณะมนุษย์ฯ  ร้านภูรีปริ้นช๊อป (นางภูรี)
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>