โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 67 ถึงร้านค้าลำดับที่ 77
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 037  ร้านถ่ายเอกสาร คณะวิทย์ฯ  อาคารที่ทำการและบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุชาติ หนูมาก  ทำสัญญาเช่ากับคณะวิทย์ฯ (โทร 1808)
 034  สถานีวิทยุกระจายเสียง  อาคารเทคโนโลยีการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียง   มอ.ปัตตานี
 032  สถานีวิทยุสมัครเล่น มอ.  อาคารหน่วยรักษาความปลอดภัย สถานีวิทยุสมัครเล่น  มอ.
 033  บ้านพักบริเวณประปา  อาคารบ้านพักนากุ้ง วิสูตร  ฤทธิรงค์
 047  บ้านพักรับรอง 1  บ้านพักรับรอง สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมฯ  โทร 1985 (ยกเว้นน้ำไฟ)
 048  บ้านพักรับรอง 2  บ้านพักรับรอง สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมฯ  โทร 1985(ยกเว้นน้ำไฟ)
 049  บ้านพักรับรอง 5  บ้านพักรับรอง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ฯ  ชั้น 1
 051  ไม่มีชื่อร้าน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง รจนา  เจ๊ะแล๊ะ
 052  บ้านพักรับรอง 7  บ้านพักรับรอง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ฯ  ชั้น 1
 055  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  (วิทยาการสื่อสาร)(บ้านพักคนงานโซนสนามกีฬาใหม่)
 056  ไม่มีชื่อร้าน  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง  ห้างหุ้นส่วนจำกัดคงมั่นการช่าง  (หอพัก9)
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>