โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 78 ถึงร้านค้าลำดับที่ 88
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 057  บ้านพักรับรอง 4  บ้านพักรับรอง สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมฯ  โทร 1136(ยกเว้นค่าไฟฟ้า)
 060  บ้านพักรับรอง 8  บ้านพักรับรอง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ฯ  ชั้น 1
 058  บ้านพักรับรอง 3  บ้านพักรับรอง สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมฯ  โทร 1136(ยกเว้นค่าไฟฟ้า)
 120  ATM กรุงไทย สำนักวิทยบริการ  อาคารสำนักวิทยบริการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่
 121  ATM กรุงไทย ลานประดู่  โรงอาหารลานประดู่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่
 123  สอนพิเศษ อ.ไทยพาณิชย์อุทิศชั้นบน  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ นางต่วนยามีลา  อัลอิดรุส
 124  สอนพิเศษ อ.ละมุน  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ นางละมุน  บูสะมัญ
 125  สอนพิเศษ อ.ไทยพาณิชย์อุทิศชั้นบน  อาคารไทยพาณิชย์อุทิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์  สาครินทร์
 129  ก่อสร้างแฟลตอาจารย์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง บริษัทบิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด
 132  เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ลานอิฐ (ตัวที่ 2)  โรงอาหารลานอิฐ นางณปภา  มาลัยศรี
 133  ก่อสร้างโรงจอดรถบัสข้างยานยนต์  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง หจก.วุฒิศักดิ์ ก่อสร้าง  -
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>