โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 89 ถึงร้านค้าลำดับที่ 99
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 134  ก่อสร้างประปาใหม่  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง บริษัทธนกุลนิธิพัฒน์ จำกัด  -
 135  ร้านอาหารลานอิฐ 12  โรงอาหารลานอิฐ นายมนตรี  มะสะ
 137  บ้านพักคนงานบริษัทคงมั่นการช่าง  หอศิลป์ภาคใต้ นางแวเซาะ  แวน
 138  บ้านพักคนงานบริษัทคงมั่นการช่าง  หอศิลป์ภาคใต้ นายวิวัฒน์  ทองเนื้อเนียน
 139  หจก.คงมั่นการช่าง (เช่าพื้นที่)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายวีระพล  คงมั่น
 140  บ บิลเลี่ยนเอ็นจิเนียนริ่ง จำกัด (เช่าพื้นที่)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง -บริษัทบิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -
 142  บริษัท ธนกุลนิธิพัฒน์ จำกัด (เช่าพื้นที่)  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายนิบัดดือรี   นิแม
 144  บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์  แฟลต 3 บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์  บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์
 145  ร้านอาหารลานประดู่ 1  โรงอาหารลานประดู่ นางสาวยูวันรียะห์  หยีมามุ
 146  ร้านอาหารลานประดู่ 2  โรงอาหารลานประดู่ นางสารียะ  โตะจอง
 147  ร้านอาหารลานประดู่ 3  โรงอาหารลานประดู่ นางสาวยามีละห์  แวจิ
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>