โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
256204 : โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนรวม 120 ที่นั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010153 02 ปรับปรุงห้องเรียนรวม 120 ที่นั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5,190,000  -05,190,000
256203 : โครงการ งานปรับปรุงอาคารและแปลงทดลองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010152 02 งานปรับปรุงอาคารและแปลงทดลองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน 5,780,000  -05,780,000
256202 : โครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010151 02 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 315 วัน ผ่านมา 70 วัน19,600,000 16 พ.ย. 61 26 ก.ย. 62245019,600,000
256201 : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา 4 (นานาชาติ) วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010150 02 ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา 4 (นานาชาติ) วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 225 วัน ผ่านมา 94 วัน5,805,356 23 ต.ค. 61 04 มิ.ย. 6213105,805,356
256109 : โครงการ ปรับปรุงพื้นทีโรงฝึกด้านศิลปหัตกรรมผ้าและเครื่องประดับ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010149 02 ปรับปรุงพื้นที่โรงฝึกด้านศิลปหัตกรรมผ้าและเครื่องประดับ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 206 วัน3,446,000 03 ก.ค. 61 29 ธ.ค. 61-2603,446,000
256108 : โครงการ ปรับปรุงพื้นที่จัดทำ Creative Co-Working Space
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010148 02 ปรับปรุงพื้นทีจัดทำ Creative Co - Working Space 2,176,000  -02,176,000
256107 : โครงการ ปรับปรุงพื้นที่พัฒนาศูนย์แสดงและถ่ายทอดความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน และลานจัดแสดงวัฒนนธรรม
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010147 02 ปรับปรุงพื้นที่พัฒนศูนย์แสดงและถ่ายทอดความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน และลานจัดแสดงวัฒนธรรม 4,599,000  -04,599,000
256106 : โครงการ จัดทำทางลาดคนพิการ ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ วิทยาเขตปัตตานี (PCU)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010146 02 จัดทำทางลาดคนพิการ ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ วิทยาเขตปัตตานี (CPU) 120,000  -120,0000
256105 : โครงการ จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาชายแดนใต้
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010145 03 จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสิรมและพัฒนากีฬาชายแดนใต้ 7,000,000  -07,000,000
256104 : โครงการ จัดซื้อระบบบริหารจัดการพลังงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010143 02 ซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการพลังงานพร้อมติดตั้ง 3,100,000  -03,100,000
256103 : โครงการ ปรับปรุงอาคารไทยพาณิชย์อุทิศ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010142 02 ปรับปรุงอาคารไทยพาณิชย์อุทิศ วิทยาเขตปัตตานี 3,650,000  -03,650,000
256102 : โครงการ ก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010141 02 ก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ วิทยาเขตปัตตานี 2,400,000  -02,400,000
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์