โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
256506 : โครงการ ก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุม ระยะที่ 1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010186 02 ก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุม ระยะที่ 1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน เวลาทั้งหมด 240 วัน ผ่านมา 160 วัน9,980,000 26 ม.ค. 65 22 ก.ย. 658009,980,000
256505 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำผิวดิน ระยะที่ 3 ภายในวิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010185 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำผิวดิน ระยะที่ 3 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน เวลาทั้งหมด 280 วัน ผ่านมา 160 วัน12,900,000 26 ม.ค. 65 01 พ.ย. 65120012,900,000
256504 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010184 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน เวลาทั้งหมด 270 วัน ผ่านมา 160 วัน12,010,000 26 ม.ค. 65 22 ต.ค. 65110012,010,000
256503 : โครงการ ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010183 02 ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 780 วัน ผ่านมา 196 วัน437,200,000 21 ธ.ค. 64 08 ก.พ. 675840437,200,000
256502 : โครงการ ก่อสร้างเรือนมากัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010182 03 ก่อสร้างเรือนมากัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 61 วัน ผ่านมา 228 วัน1,141,000 19 พ.ย. 64 18 ม.ค. 65-16701,141,000
256501 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวม 19 วิทยาเขตปัตตานี ระยะที่ 2
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010181 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวม 19 วิทยาเขตปัตตานี ระยะที่ 2 เวลาทั้งหมด 120 วัน ผ่านมา 266 วัน11,450,000 12 ต.ค. 64 08 ก.พ. 65-146011,450,000
256407 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวม 19 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010180 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวม 19 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 423 วัน7,700,000 08 พ.ค. 64 26 ก.ค. 64-343770,0006,930,000
256406 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010179 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เวลาทั้งหมด 150 วัน ผ่านมา 482 วัน3,045,000 10 มี.ค. 64 06 ส.ค. 64-33203,045,000
256405 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010178 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เวลาทั้งหมด 240 วัน ผ่านมา 479 วัน23,577,417 13 มี.ค. 64 07 พ.ย. 64-2392,871,91020,705,507
256404 : โครงการ ก่อสร้างอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010177 02 ก่อสร้างอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เวลาทั้งหมด 270 วัน ผ่านมา 503 วัน4,848,999 17 ก.พ. 64 13 พ.ย. 64-23304,848,999
256403 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010176 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เวลาทั้งหมด 240 วัน ผ่านมา 514 วัน16,900,000 06 ก.พ. 64 03 ต.ค. 64-274016,900,000
256401 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010175 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 528 วัน3,190,000 23 ม.ค. 64 21 ก.ค. 64-34803,190,000
กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์