โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
256401 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010175 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 40 วัน3,190,000 23 ม.ค. 64 21 ก.ค. 6414003,190,000
256313 : โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010174 03 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 168 วัน1,199,000 17 ก.ย. 63 15 มี.ค. 641201,199,000
256312 : โครงการ ก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010173 02 ก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 120 วัน ผ่านมา 247 วัน1,722,000 30 มิ.ย. 63 27 ต.ค. 63-12701,722,000
256311 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010172 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 246 วัน2,210,000 01 ก.ค. 63 27 ธ.ค. 63-6602,210,000
256310 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำระยะที่ 2 วิทยาเขตปัตตานี โซนหอพักนักศึกษา
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010171 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำระยะที่ 2 วิทยาเขตปัตตานี โซนหอพักนักศึกษา เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 260 วัน2,480,000 17 มิ.ย. 63 13 ธ.ค. 63-8002,480,000
256309 : โครงการ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010170 02 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลาทั้งหมด 367 วัน ผ่านมา 295 วัน19,890,000 13 พ.ค. 63 14 พ.ค. 6472019,890,000
256308 : โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำและห้องอาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010169 02 ก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำและห้องน้ำอาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลาทั้งหมด 190 วัน ผ่านมา 349 วัน2,444,000 20 มี.ค. 63 25 ก.ย. 63-15902,444,000
256307 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 39 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010168 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 39 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 140 วัน ผ่านมา 321 วัน1,150,000 17 เม.ย. 63 03 ก.ย. 63-18101,150,000
256306 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010167 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 120 วัน ผ่านมา 321 วัน1,200,000 17 เม.ย. 63 14 ส.ค. 63-201240,000960,000
256305 : โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010166 02 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 210 วัน ผ่านมา 328 วัน11,040,000 10 เม.ย. 63 05 พ.ย. 63-118011,040,000
256304 : โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010165 02 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 328 วัน8,418,000 10 เม.ย. 63 06 ต.ค. 63-148420,9007,997,100
256303 : โครงการ ก่อสร้างงานซ่อมแซมพื้นสนามเทนนิส วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010163 02 ก่อสร้างงานซ่อมแซมพื้นสนามเทนนิส วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 135 วัน ผ่านมา 335 วัน5,776,000 03 เม.ย. 63 15 ส.ค. 63-2004,610,4001,165,600
กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์