โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
256306 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010167 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 120 วัน ผ่านมา 372 วัน1,200,000 17 เม.ย. 63 14 ส.ค. 63-252240,000960,000
256305 : โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010166 02 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 210 วัน ผ่านมา 379 วัน11,040,000 10 เม.ย. 63 05 พ.ย. 63-169011,040,000
256304 : โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010165 02 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 379 วัน8,418,000 10 เม.ย. 63 06 ต.ค. 63-199420,9007,997,100
256303 : โครงการ ก่อสร้างงานซ่อมแซมพื้นสนามเทนนิส วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010163 02 ก่อสร้างงานซ่อมแซมพื้นสนามเทนนิส วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 135 วัน ผ่านมา 386 วัน5,776,000 03 เม.ย. 63 15 ส.ค. 63-2514,610,4001,165,600
256302 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010164 02 ก่อสร้างงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 270 วัน ผ่านมา 386 วัน17,900,000 03 เม.ย. 63 28 ธ.ค. 63-116017,900,000
256301 : โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงเรือนอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010162 02 ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงเรือนอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลาทั้งหมด 360 วัน ผ่านมา 428 วัน7,599,000 21 ก.พ. 63 14 ก.พ. 64-68911,8806,687,120
256212 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา ม.อ. ปัตตานีภิรมย์ (บ้านเลขที่ 203)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010161 03 ก่อสร้างงานปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา ม.อ. ปัตตานีภิรมย์ (บ้านเลขที่ 203) เวลาทั้งหมด 120 วัน ผ่านมา 539 วัน1,158,000 02 พ.ย. 62 29 ก.พ. 63-41901,158,000
256211 : โครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา (โครงการ Pattani Heritage)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010160 03 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา (โีครงการ Pattani heritage) เวลาทั้งหมด 90 วัน ผ่านมา 539 วัน1,317,800 02 พ.ย. 62 30 ม.ค. 63-44901,317,800
256210 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬาและหลังคาคลุมเพื่อลานอเนกประสงค์ วิทยาเขตปัตตานี (ลาแมสะมิแล)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010159 03 ก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬาและหลังคาคลุมเพื่อลานอเนกประสงค์ วิทยาเขตปัตตานี (ลาแมสะมิแล) เวลาทั้งหมด 149 วัน ผ่านมา 613 วัน29,500,000 20 ส.ค. 62 15 ม.ค. 63-46414,815,50014,684,500
256209 : โครงการ จ้างติดตั้งสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010158 03 จ้างติดตั้งสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 653 วัน61,150,000 11 ก.ค. 62 06 ม.ค. 63-473061,150,000
256208 : โครงการ จ้างทำงานประติมากรรมพหุวัฒนธรรมมลายูไทยและจีน จำนวน 3 คู่
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010157 02 จ้างทำงานประติมากรรมพหุวัฒนธรรมมลายูไทยและจีน จำนวน 3 คู่ เวลาทั้งหมด 145 วัน ผ่านมา 777 วัน1,000,000 09 มี.ค. 62 31 ก.ค. 62-63201,000,000
256207 : โครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำบริเวณทางเข้าหอดูนกและก่อสร้างถนนยางพาราดินซิเมนต์
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010156 02 งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำบริเวณทางเข้าหอดูนกและก่อสร้างถนนยางพาราดินซิเมนต์ เวลาทั้งหมด 90 วัน ผ่านมา 655 วัน3,300,000 09 ก.ค. 62 06 ต.ค. 62-56503,300,000
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/13 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์