โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
256103 : โครงการ ปรับปรุงอาคารไทยพาณิชย์อุทิศ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010142 02 ปรับปรุงอาคารไทยพาณิชย์อุทิศ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 320 วัน ผ่านมา 1212 วัน3,650,000 29 ธ.ค. 60 13 พ.ย. 61-89203,650,000
256102 : โครงการ ก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010141 02 ก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ วิทยาเขตปัตตานี 2,400,000  -02,400,000
256101 : โครงการ ปรับปรุงคูระบายน้ำ ระยะที่ 1 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010140 02 ปรับปรุงคูระบายน้ำ ระยะที่ 1 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 270 วัน ผ่านมา 1250 วัน6,881,000 21 พ.ย. 60 17 ส.ค. 61-9801,720,2505,160,750
256008 : โครงการ ปรับปรุงถนนภายในวิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010139 03 ปรับปรุงถนนภายในวิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 20 วัน ผ่านมา 1492 วัน672,000 24 มี.ค. 60 12 เม.ย. 60งานเสร็จ672,0000
256007 : โครงการ ก่อสร้างคลังสินค้าโรงงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010138 03 ก่อสร้างคลังสินค้าโรงงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล เวลาทั้งหมด 210 วัน ผ่านมา 1610 วัน2,500,000 26 พ.ย. 59 23 มิ.ย. 60งานเสร็จ2,500,0000
256006 : โครงการ หลังคาคลุมพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณดาดฟ้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010135 03 หลังคาคลุมพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณดาดฟ้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลาทั้งหมด 283 วัน ผ่านมา 1635 วัน6,848,400 01 พ.ย. 59 10 ส.ค. 60-13526,848,4000
256005 : โครงการ ซ่อมแซมผนังเขื่อนกันดิน วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010136 03 ซ่อมแซมผนังเขื่อนกันดิน วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 90 วัน ผ่านมา 1575 วัน728,000 31 ธ.ค. 59 30 มี.ค. 60งานเสร็จ728,0000
256004 : โครงการ ทาสีภายนอกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010137 03 ทาสีภายนอกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตานี เวลาทั้งหมด 90 วัน ผ่านมา 1575 วัน862,000 31 ธ.ค. 59 30 มี.ค. 60งานเสร็จ862,0000
256003 : โครงการ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม วิทยาเขตปัตตานี ระยะที่ 3
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010134 02 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม วิทยาเขตปัตตานี ระยะที่ 3 เวลาทั้งหมด 240 วัน ผ่านมา 1624 วัน6,883,000 12 พ.ย. 59 09 ก.ค. 60-13841,376,6005,506,400
256002 : โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถบัส คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010107 02 ก่อสร้างโรงจอดรถบัส คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,980,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,980,0000
256001 : โครงการ ก่อสร้างบ้านพักบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010106 02 ก่อสร้างบ้านพักบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 366 วัน ผ่านมา 1642 วัน16,887,000 25 ต.ค. 59 25 ต.ค. 60-12765,910,45010,976,550
255944 : โครงการ ซ่อมแซมผนังแฟลต 4 ถึง 11 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010133 02 ซ่อมแซมผนังแฟลต 4 ถึง 11 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,680,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,680,0000
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/13 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์