โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
255943 : โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 9 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010131 02 ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 9 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,872,600 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,872,6000
255942 : โครงการ ปรับปรุงระบบภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่นากุ้งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมนก และพักผ่อนสำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010132 02 ปรับปรุงระบบภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่นากุ้งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมนก และพักผ่อนสำหรับบุคลากรและบุคลากรและบุคคลทั่วไป วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน990,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ990,0000
255941 : โครงการ ติดตั้งกันสาดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010130 02 ติดตั้งกันสาดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน2,000,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ2,000,0000
255940 : โครงการ ปรับปรุงหลังคาโรงอาหารลานอิฐ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010129 02 ปรับปรุงหลังคาโรงอาหารลานอิฐ วิทยเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,604,900 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,604,9000
255939 : โครงการ ปรับปรุงระบบบ่อบำบัดหอพักนักศึกษา 7 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010128 02 ปรับปรุงระบบบ่อบำบัดหอพักนักศึกษา 7 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,770,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,770,0000
255938 : โครงการ ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำแฟลต 3 ถึง 11 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010127 02 ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำแฟลต 3 ถึง 11 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน466,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ466,0000
255937 : โครงการ ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาโซน 1 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010126 02 ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาโซน 1 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,260,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,260,0000
255936 : โครงการ ปรับปรุงฝ้าเพดานห้อง 500 อาคาร 19 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010125 02 ปรับปรุงฝ้าเพดานห้อง 500 อาคาร 19 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน680,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ680,0000
255935 : โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010124 02 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,618,500 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,618,5000
255934 : โครงการ ติดตั้งถังบำบัดหอพักนักศึกษา 6 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010123 02 ติดตั้งถังบำบัดหอพักนักศึกษา 6 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,769,800 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,769,8000
255933 : โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหอดูนก วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010122 02 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหอดูนก วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,887,600 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,887,6000
255932 : โครงการ ก่อสร้างโรงสูบน้ำและผนังกันดิน วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010121 02 ก่อสร้างโรงสูบน้ำและผนังกันดิน วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,970,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,970,0000
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/13 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์