โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
255931 : โครงการ ซ่อมแซมตอม่อหอพักนักศึกษา 6-8 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010120 02 ซ่อมแซมตอม่อหอพักนักศึกษา 6-8 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน925,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ925,0000
255930 : โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำหอพักนักศึกษา 6 และ 7 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010119 02 ปรับปรุงระบบระบายน้ำหอพักนักศึกษา 6 และ 7 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,890,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,890,0000
255929 : โครงการ ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลแฟลต 3 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010118 02 ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลแฟลต 3 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน577,900 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ577,9000
255928 : โครงการ ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติยุววิจัย วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010117 02 ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติยุววิจัย วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,000,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,000,0000
255927 : โครงการ ปรับปรุงถนนสัญจรภายใน วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010116 02 ปรับปรุงถนนสัญจรภายใน วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน2,000,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ2,000,0000
255926 : โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสายกลาง วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010115 02 ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสายกลาง วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,606,200 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,606,2000
255925 : โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010114 02 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน999,400 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ999,4000
255924 : โครงการ ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าและอุปกรณ์บริเวณสนามเด็กเล่น ซอยสาธิต 1-12 และซอยรูสะมิแล 3-15 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010113 02 ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าและอุปกรณ์บริเวณสนามเด็กเล่น ซอยสาธิต 1-12 และซอยรูสะมิแล 3-15 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,391,800 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,391,8000
255923 : โครงการ งานก่อสร้างระบบบริหารจัดการพลังงาน วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010112 02 งานก่อสร้างระบบบริหารจัดการพลังงาน วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน2,000,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ2,000,0000
255922 : โครงการ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนรวม (อาคาร 19) วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010111 02 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนรวม (อาคาร 19) วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน1,878,700 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ1,878,7000
255921 : โครงการ ก่อสร้างถนนส่วนที่เหลือรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010110 02 ก่อสร้างถนนส่วนที่เหลือรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน2,000,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ2,000,0000
255920 : โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010109 02 ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 80 วัน ผ่านมา 1659 วัน2,000,000 08 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59งานเสร็จ2,000,0000
[หน้าก่อน = 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6/13 [หน้าถัดไป = 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์