โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
255918 : โครงการ ปรับปรุงหอประชุม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010105 03 ปรับปรุงหอประชุม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานนี เวลาทั้งหมด 120 วัน ผ่านมา 1868 วัน7,000,000 06 เม.ย. 59 03 ส.ค. 59งานเสร็จ7,000,0000
255917 : โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010103 02 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ เวลาทั้งหมด 90 วัน ผ่านมา 1935 วัน950,000 30 ม.ค. 59 28 เม.ย. 59งานเสร็จ950,0000
255916 : โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตสำนักงานอธิการบดี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010102 02 ปรับปรุงถนนคอนกรีตสำนักงานอธิการบดี เวลาทั้งหมด 30 วัน ผ่านมา 2030 วัน925,500 27 ต.ค. 58 25 พ.ย. 58งานเสร็จ925,5000
255915 : โครงการ ปรับปรุงรั้ววิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010101 02 ปรับปรุงรั้ววิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 61 วัน ผ่านมา 2031 วัน500,000 26 ต.ค. 58 25 ธ.ค. 58งานเสร็จ500,0000
255914 : โครงการ ปรับปรุงลานพักผ่อนและป้ายอาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษา
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010100 02 ปรับปรุงลานพักผ่อนและป้ายอาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษา เวลาทั้งหมด 29 วัน ผ่านมา 1998 วัน690,400 28 พ.ย. 58 26 ธ.ค. 58งานเสร็จ690,4000
255913 : โครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010099 02 ปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 2030 วัน397,300 27 ต.ค. 58 25 ธ.ค. 58งานเสร็จ397,3000
255912 : โครงการ ปรับปรุงลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานอธิการบดี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010098 02 ปรับปรุงลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานอธิการบดี เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 2030 วัน995,400 27 ต.ค. 58 25 ธ.ค. 58งานเสร็จ995,4000
255911 : โครงการ ปรับปรุงลานจอดรถวิทยาลัยอิสลามศึกษา
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010097 02 ปรับปรุงลานจอดรถวิทยาลัยอิสลามศึกษา เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 2030 วัน1,000,000 27 ต.ค. 58 25 ธ.ค. 58งานเสร็จ1,000,0000
255910 : โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010096 02 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 2030 วัน998,000 27 ต.ค. 58 25 ธ.ค. 58งานเสร็จ998,0000
255909 : โครงการ ปรับปรุงโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010095 02 ปรับปรุงโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 2030 วัน629,000 27 ต.ค. 58 25 ธ.ค. 58งานเสร็จ629,0000
255908 : โครงการ ปรับปรุงระบบประปา วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010094 02 ปรับปรุงระบบประปา วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 50 วัน ผ่านมา 2019 วัน654,000 07 พ.ย. 58 26 ธ.ค. 58งานเสร็จ654,0000
255907 : โครงการ ปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010093 02 ปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 2030 วัน554,000 27 ต.ค. 58 25 ธ.ค. 58งานเสร็จ554,0000
[หน้าก่อน = 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7/13 [หน้าถัดไป = 8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์