โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
255906 : โครงการ ปรับปรุงโรงอาหารลานอิฐ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010092 02 ปรับปรุงโรงอาหารลานอิฐ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 2006 วัน850,000 27 ต.ค. 58 25 ธ.ค. 58งานเสร็จ850,0000
255905 : โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต (6,7,8,11)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010091 02 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต (6,7,8,11) 1,500,000  -01,500,000
010104 03 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต (อาคาร 6 , 7 ,8 และ11) เวลาทั้งหมด 119 วัน ผ่านมา 2002 วัน1,540,000 31 ต.ค. 58 26 ก.พ. 59งานเสร็จ1,540,0000
    รวม   3,040,000       1,540,000 1,500,000
255904 : โครงการ ระบบป้องกันน้ำท่วมวิทยาเขตปัตตานี ระยะที่ 2
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010090 02 ระบบป้องกันน้ำท่วมวิทยาเขตปัตตานี ระยะที่ 2 เวลาทั้งหมด 270 วัน ผ่านมา 2003 วัน14,453,300 30 ต.ค. 58 25 ก.ค. 59งานเสร็จ14,647,300-194,000
255903 : โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator และอุปกรณ์)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010089 02 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator และอุปกรณ์) เวลาทั้งหมด 150 วัน ผ่านมา 2003 วัน8,868,000 30 ต.ค. 58 27 มี.ค. 59งานเสร็จ8,868,0000
255902 : โครงการ การซ่อมแซมโรงกิจกรรม วิทยาเขตปัตตานี (ส่วนหลังคา)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010088 02 การซ่อมแซมโรงกิจกรรม วิทยาเขตปัตตานี (ส่วนหลังคา) เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 2002 วัน1,130,000 31 ต.ค. 58 29 ธ.ค. 58งานเสร็จ1,130,0000
255901 : โครงการ งานซ่อมแซมฝ้าเพดานคอนกรีต อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง อาคาร26
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010087 02 งานซ่อมแซมฝ้าเพดานคอนกรีต อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง อาคาร26 เวลาทั้งหมด 120 วัน ผ่านมา 2002 วัน1,963,000 31 ต.ค. 58 27 ก.พ. 59งานเสร็จ1,963,0000
255809 : โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบริเวณอาคารหอพัก 10
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010086 02 ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบริเวณหอพัก 10 เวลาทั้งหมด 30 วัน ผ่านมา 2165 วัน122,000 21 พ.ค. 58 19 มิ.ย. 58งานเสร็จ122,0000
255808 : โครงการ ปรับปรุงห้องส่งเสริมการเรียนรู้ (อาคาร 58)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010085 02 ปรับปรุงห้องส่งเสริมการเรียนรู้ (อาคาร 58) เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 2157 วัน438,000 29 พ.ค. 58 27 ก.ค. 58งานเสร็จ438,0000
255807 : โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010084 02 ก่อสร้างอาคารที่ทำการบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 810 วัน ผ่านมา 2208 วัน232,900,000 08 เม.ย. 58 25 มิ.ย. 60-1398181,662,00051,238,000
255806 : โครงการ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010083 02 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 260 วัน ผ่านมา 2222 วัน11,330,000 25 มี.ค. 58 09 ธ.ค. 58งานเสร็จ11,330,0000
255805 : โครงการ ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010082 02 ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา เวลาทั้งหมด 135 วัน ผ่านมา 2319 วัน1,205,000 18 ธ.ค. 57 01 พ.ค. 58งานเสร็จ1,205,0000
255804 : โครงการ ก่อสร้างพื้นที่บริการตู้กดเงิน ATM KIOS
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010081 02 ก่อสร้างพื้นที่บริการตู้กดเงิน ATM KIOS เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 2262 วัน316,000 13 ก.พ. 58 13 เม.ย. 58งานเสร็จ316,0000
[หน้าก่อน = 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8/13 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์