โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
255803 : โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010080 02 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 2321 วัน3,547,000 16 ธ.ค. 57 13 มิ.ย. 58งานเสร็จ3,547,0000
255802 : โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าแฟลตที่พักบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010079 02 ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าแฟลตที่พักบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 240 วัน ผ่านมา 2327 วัน8,200,000 10 ธ.ค. 57 06 ส.ค. 58งานเสร็จ8,200,0000
255801 : โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวม (อาคาร 58)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010078 02 ปรับปรุงอาคารเรียนรวม (อาคาร 58) เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 2327 วัน1,355,000 10 ธ.ค. 57 07 ก.พ. 58งานเสร็จ1,355,0000
255706 : โครงการ ก่อสร้างลานจอดรถหน้าอาคารเรียนรวม 2
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010077 02 ก่อสร้างลานจอดรถหน้าอาคารเรียนรวม 2 เวลาทั้งหมด 130 วัน ผ่านมา 2516 วัน2,166,000 04 มิ.ย. 57 11 ต.ค. 57งานเสร็จ2,166,0000
255705 : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา(หอพัก8)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010076 02 ปรับปรุงหอพักนักศึกษา(หอพัก8) เวลาทั้งหมด 70 วัน ผ่านมา 2529 วัน4,300,000 22 พ.ค. 57 30 ก.ค. 57งานเสร็จ4,300,0000
255704 : โครงการ ถนน ค.ส.ล. ทางเท้าและคูระบายน้ำ อาคารศูนย์ทักษะ
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010075 02 ถนน ค.ส.ล. ทางเท้าและคูระบายน้ำ อาคารศูนย์ทักษะ เวลาทั้งหมด 90 วัน ผ่านมา 2620 วัน978,000 20 ก.พ. 57 20 พ.ค. 57งานเสร็จ978,0000
255703 : โครงการ ปรับปรุงโครงการสถาบันภาษาอาหรับ
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010073 02 ปรับปรุงโครงการสถาบันภาษาอาหรับ เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 2591 วัน4,620,000 21 มี.ค. 57 16 ก.ย. 57งานเสร็จ4,620,0000
255702 : โครงการ ปรับปรุงพื้นที่แสดงนิทรรศการถาวรภายในหอวัฒนธรรมภาคใต้
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010072 02 ปรับปรุงพื้นที่แสดงนิทรรศการถาวรภายในหอวัฒนธรรมภาคใต้ เวลาทั้งหมด 663 วัน ผ่านมา 2619 วัน12,300,000 21 ก.พ. 57 15 ธ.ค. 58งานเสร็จ12,300,0000
255701 : โครงการ เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010071 02 เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ เวลาทั้งหมด 200 วัน ผ่านมา 2627 วัน3,500,000 13 ก.พ. 57 31 ส.ค. 57งานเสร็จ3,500,0000
255610 : โครงการ ประตูเข้า-ออกอัฒจันทร์ใหม่พร้อมเทลานคอนกรีต
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010070 02 จัดทำประตูเข้า - ออก อัฒจันทร์ใหม่ พร้อมเทลานคอนกรีต เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 2802 วัน482,000 22 ส.ค. 56 20 ต.ค. 56งานเสร็จ482,0000
255609 : โครงการ ก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี (ส่วนที่เหลือ)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010069 02 ก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี (ส่วนที่เหลือ) เวลาทั้งหมด 450 วัน ผ่านมา 2849 วัน105,500,000 06 ก.ค. 56 28 ก.ย. 57งานเสร็จ105,500,0000
255608 : โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำหลังอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการยาง 2
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010068 02 ก่อสร้างคูระบายน้ำหลังอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการยาง 2 เวลาทั้งหมด 30 วัน ผ่านมา 2920 วัน97,000 26 เม.ย. 56 25 พ.ค. 56งานเสร็จ97,0000
[หน้าก่อน = 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9/13 [หน้าถัดไป = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์