สถานะ :  คุณยังไม่ได้ทำการ Sign In ดังนั้นคุณจะไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้
 
 
 :: ตรวจสอบข้อมูลบัณฑิต :: 
รหัสนักศึกษา
เลขบัตรประชาชน


 
 :: คำแนะนำระบบ :: 
 
แนวทางการติดตามข้อมูลบัณฑิต

  ระบบติดตามจะขอตอบคำถามเฉพาะข้อมูลที่ไม่มี ในฐานข้อมูลของ มอ.ปัตตานี เท่านั้น
  ระบบติดตามบัณฑิต-ศิษย์เก่า รองรับการติดตามข้อมูลทุกคณะ ในวิทยาเขตปัตตานี

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
This site is optimized for resolutions of 800x600 or greater
Maintained by webmaster : rnopporn@bunga.pn.psu.ac.th